Gröngödsel

Gröngödsel är mycket värdefullt för jordens mikroliv och omsättning av näringsämnen, som i sin tur våra kulturväxter drar nytta av. 

Multiflorae, ekofrö
Vi har länge letat efter en gröngödselblandning som passar vårt klimat. Visst kan man blanda flera olika arter själv för att få en så stor variation som möjligt i sin gröngödsl...

» Mer info    » Tillbaka till toppen

Antal:

Trenta 30, ekofrö
En gröngödselblandning som består av flera gräs och örter, både ett- och fleråriga. En blandning av flera arter är det bästa för jordens mångfald av organismer och bidrar på bästa sätt till en fruktba...

» Mer info    » Tillbaka till toppen

Antal: