Försäljningsvillkor


Garanti

Som vanligt testar vi grobarhet, skjutkraft och renhet på alla fröer strax innan vi förpackar dem i november - februari. Därför kan vi lova att de uppgifter vi skriver på påsarna är riktiga. Förvara fröerna torrt och svalt. Då behåller de sin livskraft bäst fram till sådden.
Alla fröer vi erbjuder håller minst lagstadgad grobarhet och är inte behandlade med kemiska betningsmedel eller andra preparat.

Ersättningssort

Ibland kan en sort ta slut i vårt lager eller vi får inte den sort vi beställt från någon av våra leverantörer. Då ersätter vi dig med närmast likvärdig sort om det är möjligt och om du inte uttryckligen förbjudit oss att göra det.

Betalning

Alla priser i katalogen och på hemsidan är inklusive moms. Du kan betala med de vanligaste kreditkorten, direkt via bank eller mot faktura. Vid fakturabetalning görs en kreditkontroll av PayEx. I nuläget kan inte kreditkontroll göras för stiftelser och kommuner, vänligen kontakta oss på info@runabergsfröer.se

Avgifter

Portokostnaden kommer till, men ingen postförskottsavgift. Däremot en fakturaavgift om du väljer betalningsalternativet Payex faktura.
Om vi måste påminna dig om betalningen, lägger vi på en påminnelseavgift på 60:- för varje gång vi får skicka en ny påminnelse till dig. Betala i tid, både du och vi tjänar på det. Och kom ihåg att ange order/fakturanummer när du betalar via faktura.

Ansvar

Vi kan inte ta på oss något ansvar för skörden och inte heller för omständigheter vi inte råder över, som transportskador, importrestriktioner, krig etc. Är du inte nöjd med fröerna, måste du skicka tillbaka dem inom tio dagar tillsammans med ordern och gärna en förklaring. Du får givetvis dina pengar tillbaka. Att beställa fröer av oss, betyder att du accepterat dessa förhållanden.